Головна

Комп’ютерна діагностика

Правильно зібрана інформація мінімізує ризики, а грамотна діагностика та планування суттєво полегшують та здешевлюють лікування та також є запорукою прогнозованого та стабільного результату.

Застосування сучасних методів діагностики сприяє отриманню достатньої інформації про пацієнта.

Для проведення якісної діагностики у стоматологічному центрі Естетика використовуються:

  • Томограф
  • Сканер TRIOS
  • Цифровий аналіз оклюзії Teethan

Завдяки цим технологіям ми можемо не лише скласти розгорнутий план лікування, а й наочно продемонструвати пацієнтові його вихідну ситуацію та отримати бажаний результат.

Питання - Відповіді

800 грн.

Одним из важных этапов диагностики является КТ – современный метод, который дает возможность получить точную информацию о зубочелюстной системе благодаря послойному объемному трехмерному изображению.

Компьютерная томография является необходимым этапом при планировании лечения и дальнейшем ведении пациента.

 

2800 грн.

Интраоральный сканер TRIOS

Благодаря 3D сканеру фирмы 3SHAPE с технологией сверхбыстрого оптического сканирования мы получаем виртуальные модели челюстей пациента (которые можно распечатать на 3D принтере), что позволяет более детально рассмотреть ситуацию и спланировать дальнейшее лечение.

2000 грн.

TEETHAN – цифровой анализ окклюзи

Каждый раз, когда вы смыкаете челюсти, зубы попадают в привычный им контакт, который называется зубная окклюзия.

Неправильная окклюзия может провоцировать такие процессы как: головная боль, нарушение сна, боль при открывании рта, щелчки в суставе, стираемость зубов (бруксизм) и тд.

Измерение нейромышечной активности дает ценную информацию для планирования и контроля восстановление зубной окклюзии.

Устранение симптомов патологии прикуса отражается не только на самочувствии пациента, но и на долговечность установленных реставраций. 

 

В нашей фотостудии проводится фото и видеосъемка пациента, что позволяет врачу получить полную информацию о пропорциях лица, визуализировать зубы пациента во время разговора и улыбки.

 В дальнейшем это помогает составить виртуальный проект будущей улыбки и перечень необходимых эстетических коррекций.

 

Комп’ютерна діагностика в Одесі

Правильно зібрана інформація мінімізує ризики, а грамотна діагностика та планування суттєво полегшують та здешевлюють лікування в Одесі та також є запорукою прогнозованого та стабільного результату.
Застосування сучасних методів діагностики стоматологічного центру Естетика в Одесі сприяє одержанню достатньої кількості інформації про пацієнта.

Для проведення якісної діагностики в одеському стоматологічному центрі Естетика використовуються:
* Томограф
* Сканер TRIOS
* Цифровий аналіз оклюзії Teethan

Завдяки цим технологіям команда стоматологічної клініки Естетика в Одесі може не лише скласти розгорнутий план лікування, а й наочно продемонструвати пацієнтові його вихідну ситуацію та отримати бажаний результат.

Скільки коштує комп’ютерна томографія в Одесі?

Вартість комп’ютерної томографії у Львові складає 730 грн.

Одним із важливих етапів діагностики в Одесі є КТ – сучасний метод, який дає можливість отримати точну інформацію про зубощелепну систему завдяки пошаровому об’ємному тривимірному зображенню.

Комп’ютерна томографія є необхідним етапом при плануванні лікування та подальшому веденні пацієнта в Одесі.

Скільки коштує сканування в Одесі?

Ціна сканування у Львові складає 1350 грн.

Завдяки 3D сканеру фірми 3SHAPE з технологією надшвидкого оптичного сканування в стоматологічному центрі Естетика в Одесі отримують віртуальні моделі щелеп пацієнта (які можна роздрукувати на 3D принтері), що дозволяє детальніше розглянути ситуацію та спланувати подальше лікування.

Скільки коштує цифровий аналіз оклюзії (Teethan) у Львові?
Вартість цифрового аналізу оклюзії не менш важливого етапу діагностики становить 1350 грн в Одесі.

Щоразу, коли ви стуляєте щелепи, зуби потрапляють у звичний їм контакт, який називається зубна оклюзія.

Неправильна оклюзія може провокувати такі процеси як: головний біль, порушення сну, біль при відкриванні рота, клацання в суглобі, стирання зубів (бруксизм) тощо.

Вимірювання нейром’язової активності в Одесі дає цінну інформацію для планування та контролю відновлення зубної оклюзії.

Усунення симптомів патології прикусу у стоматології Естетика в Одесі відбивається не лише на самопочутті пацієнта, а й на довговічність встановлених реставрацій.

Що таке фотопротокол?

Це є важливим етапом діагностики в Одесі.

У фотостудії стоматологічного центру Естетика в Одесі проводиться фото та відеозйомка пацієнта, що дозволяє лікарю отримати повну інформацію про пропорції особи, візуалізувати зуби пацієнта під час розмови та посмішки.

Надалі це допомагає скласти віртуальний проект майбутньої посмішки та перелік необхідних естетичних корекцій в Одесі.

if ( is_page( 1837 ) ) { // landing page } else {
}